Szukaj ksiąg wieczystych według adresu  

Księgi Wieczyste Radków gm. Radków (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Księgi Wieczyste dla miejscowości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kłodzku - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie. Elektroniczna księga wieczysta w tej miejscowości będzie miała postać SW2K/00015086/0

Wydział Wieczystoksięgowy właściwy dla Miejscowości:

Indeks Ulic  

B

C

G

H

J

K

L

O

P

R

S

T

W

Z

Gmina Radków miasto w gminie miejsko-wiejskiej, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Mapa gminy

Miejscowości w obrębie gminy

Miasto w gminie miejsko-wiejskiej:

Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej: