Regulamin

1. Kim jesteśmy

Data Matters Global Limited z siedzibą Office No. 22, Alpha Centre, Providence, Mahe, Seszele. Dziękujemy za korzystanie z naszych usług. Mamy nadzieję, że nasze usługi okażą się one dla Państwa przydatne.

2. Komu pomagamy

Usługi przeznaczone są dla przedsiębiorców. Korzystając z usług potwierdzasz, że

  1. jesteś przedsiębiorcą,
  2. zapoznałeś się z regulaminem,
  3. będziesz korzystał z naszych usług wyłącznie dla celów zgodnych z prawem któremu podlegasz.

3. Nasze usługi

Nasze usługi mają na celu ułatwienie wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych po kryteriach takich jak adres nieruchomości lub numer działki. Aktualny cennik usług jest dostępny na naszej witrynie internetowej.

4. Konto i dane użytkowników

Korzystanie z niektórych z naszych usług może wymagać założenia konta. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie przyjęte zwyczajowo środki, aby zapewnić pełną poufność danych naszych klientów oraz danych zawartych na ich kontach. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia przez nas usług i nie będą przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim. Doradzamy, aby również Państwo ze swojej strony zapewnili bezpieczeństwo swojego konta, w szczególności poprzez zadbanie o poufność hasła. Za to co się dzieje na koncie lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada właściciel konta.

5. Dedykowane rozwiązania

Informujemy, że dla klientów posiadających znaczące zapotrzebowanie na nasze usługi przewidujemy możliwość podjęcia współpracy na indywidualnie ustalonych warunkach finansowych i technicznych (m.in. przez przygotowanie dedykowanego Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API) ułatwiające korzystania z naszych usług na zwiększoną skalę). W przypadku chęci podjęcia rozmów prosimy o wiadomość na adres: pomoc@datamattersglobal.com.

6. Zastrzeżenie

Usługi świadczymy przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy, poziomu umiejętności i zaangażowania. Niestety złożoność elektronicznego systemu ksiąg wieczystych, brak jednolitych zasad przy dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez cały okres ich istnienia jak również zdarzające się błędy przy migracji papierowych ksiąg wieczystych do elektronicznego systemu ksiąg wieczystych powoduje, iż nie możemy zagwarantować, że uługi będą w pełni niezawodne i nie będą się pojawiać jakiekolwiek błędy.

7. Reklamacje

W przypadku uwag do naszych usług lub reklamacji dotyczących zaistniałych błędów prosimy o wiadomość na adres: pomoc@datamattersglobal.com. Po otrzymaniu wiadomości odpowiemy Państwu w najbliższym możliwym terminie. W przypadku gdy zgłoszone przez Państwa błędy zostaną potwierdzone przez nasz zespół informatyków i będzie to uzasadnione rodzajem błędu - dokonamy zwrotu środków pieniężnych a w razie braku takiej możliwości, wynikającej z przyczyn leżących poza naszą kontrolą (np. z uwagi na wybraną przez Państwa formę płatności), dodamy do Państwa konta kredyty umożliwiające dokonania nowego odsłonięcia numeru księgi wieczystej.

8. Zmiana Regulaminu

Informujemy, że możemy modyfikować treść niniejszego regulaminu, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub usługach. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Zmiany nie będą obowiązywały wstecz.