Szukaj ksiąg wieczystych według adresu  

Księgi Wieczyste Brzozów gm. Brzozów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), pow. brzozowski, woj. podkarpackie

Księgi Wieczyste dla miejscowości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Brzozowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie. Elektroniczna księga wieczysta w tej miejscowości będzie miała postać KS1B/00024958/8

Wydział Wieczystoksięgowy właściwy dla Miejscowości:

Indeks Ulic  

A

B

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Z

Gmina Brzozów miasto w gminie miejsko-wiejskiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie

Mapa gminy

Miejscowości w obrębie gminy

Miasto w gminie miejsko-wiejskiej:

Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej:

Sąd Rejonowy w Brzozowie 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozow

Obszar podlegający pod sąd

Wydziały Wieczystoksięgowe Sądu Rejonowego

Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie
3-go Maja 2a, 36-200 Brzozow

Wydziały Wieczystoksięgowe z siedzibą w miejscowości Brzozów

Sąd Rejonowy w Brzozowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozow

Sąd Rejonowy w Brzozowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie otrzymał kod wydziału KS1B. W ten sposób numerowane są wszystkie Księgi Wieczyste obsługiwane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Brzozowie. Księga wieczysta prowadzona przez ten sąd będzie miała postać KS1B/00024958/8

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd można przeglądać osobiście w siedzibie wydziału pod adresem 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozow w godzinach poniedziałek: 8.30-18.00, wtorek: 8.30-15.30, Środa: 8.30-15.30, czwartek: 8.30-15.30, piątek: 8.30-15.30.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej możesz przeglądać ją online korzystając z bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych na naszej stronie. (wymagane logowanie). Księgi wieczyste dostępne są również w wersji online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)

Jeśli nie znasz znasz numeru księgi wieczystej możesz go wyszukać według adresu lub według identyfikatora działki Obie wyszukiwarki dostępne są na naszej stronie. (Odkrycie numeru księgi jest usługą płatną)

Wydział Sądu obsługuje Księgi Wieczyste w gminach:

Brzozów
miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Domaradz
gmina wiejska
Dydnia
gmina wiejska
Haczów
gmina wiejska
Jasienica Rosielna
gmina wiejska
Nozdrzec
gmina wiejska