Szukaj ksiąg wieczystych według adresu  

Księgi Wieczyste Pińczów gm. Pińczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie

Księgi Wieczyste dla miejscowości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Pińczowie. Elektroniczna księga wieczysta w tej miejscowości będzie miała postać KI1P/00009010/7

Wydział Wieczystoksięgowy właściwy dla Miejscowości:

Indeks Ulic  

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Z

Gmina Pińczów miasto w gminie miejsko-wiejskiej, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie

Mapa gminy

Miejscowości w obrębie gminy

Miasto w gminie miejsko-wiejskiej:

Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej:

Sąd Rejonowy w Pińczowie 3 Maja 12a, 28-400 Pinczow

Obszar podlegający pod sąd

Wydziały Wieczystoksięgowe Sądu Rejonowego

Wydział Ksiąg Wieczystych w Pińczowie
3 Maja 12a, 28-400 Pinczow

Wydziały Wieczystoksięgowe z siedzibą w miejscowości Pińczów

Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Pińczowie 3 Maja 12a, 28-400 Pinczow

Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Pińczowie otrzymał kod wydziału KI1P. W ten sposób numerowane są wszystkie Księgi Wieczyste obsługiwane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Pińczowie. Księga wieczysta prowadzona przez ten sąd będzie miała postać KI1P/00009010/7

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd można przeglądać osobiście w siedzibie wydziału pod adresem 3 Maja 12a, 28-400 Pinczow w godzinach poniedziałek: 8.30-18.00, wtorek: 8.30-15.30, Środa: 8.30-15.30, czwartek: 8.30-15.30, piątek: 8.30-15.30.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej możesz przeglądać ją online korzystając z bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych na naszej stronie. (wymagane logowanie). Księgi wieczyste dostępne są również w wersji online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)

Jeśli nie znasz znasz numeru księgi wieczystej możesz go wyszukać według adresu lub według identyfikatora działki Obie wyszukiwarki dostępne są na naszej stronie. (Odkrycie numeru księgi jest usługą płatną)

Wydział Sądu obsługuje Księgi Wieczyste w gminach:

Kije
gmina wiejska
Michałów
gmina wiejska
Pińczów
miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Złota
gmina wiejska