Szukaj ksiąg wieczystych według adresu  

Księgi Wieczyste Staszów gm. Staszów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

Księgi Wieczyste dla miejscowości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Staszowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie. Elektroniczna księga wieczysta w tej miejscowości będzie miała postać KI1A/00018176/9

Wydział Wieczystoksięgowy właściwy dla Miejscowości:

Indeks Ulic  

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Z

Gmina Staszów miasto w gminie miejsko-wiejskiej, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

Mapa gminy

Miejscowości w obrębie gminy

Miasto w gminie miejsko-wiejskiej:

Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej:

Sąd Rejonowy w Staszowie Opatowska 31, 28-203 Staszow

Obszar podlegający pod sąd

Wydziały Wieczystoksięgowe Sądu Rejonowego

Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie
Opatowska 31, 28-203 Staszow

Wydziały Wieczystoksięgowe z siedzibą w miejscowości Staszów

Sąd Rejonowy w Staszowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie Opatowska 31, 28-203 Staszow

Sąd Rejonowy w Staszowie - Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie otrzymał kod wydziału KI1A. W ten sposób numerowane są wszystkie Księgi Wieczyste obsługiwane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Staszowie. Księga wieczysta prowadzona przez ten sąd będzie miała postać KI1A/00018176/9

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd można przeglądać osobiście w siedzibie wydziału pod adresem Opatowska 31, 28-203 Staszow w godzinach poniedziałek: 8.30-18.00, wtorek: 8.30-15.30, Środa: 8.30-15.30, czwartek: 8.30-15.30, piątek: 8.30-15.30.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej możesz przeglądać ją online korzystając z bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych na naszej stronie. (wymagane logowanie). Księgi wieczyste dostępne są również w wersji online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)

Jeśli nie znasz znasz numeru księgi wieczystej możesz go wyszukać według adresu lub według identyfikatora działki Obie wyszukiwarki dostępne są na naszej stronie. (Odkrycie numeru księgi jest usługą płatną)

Wydział Sądu obsługuje Księgi Wieczyste w gminach:

Bogoria
gmina wiejska
Łubnice
gmina wiejska
Osiek
miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Połaniec
miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Rytwiany
gmina wiejska
Staszów
miasto w gminie miejsko-wiejskiej