Szukaj ksiąg wieczystych według adresu  

Księgi Wieczyste Sosnówiec gm. Sosnowiec (gmina miejska), pow. Sosnowiec, woj. śląskie

Księgi Wieczyste dla miejscowości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu - Wydział Ksiąg Wieczystych w Sosnowcu. Elektroniczna księga wieczysta w tej miejscowości będzie miała postać KA1S/00001025/7

Wydział Wieczystoksięgowy właściwy dla Miejscowości:

Indeks Ulic  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Gmina Sosnówiec gmina miejska, pow. Sosnowiec, woj. śląskie

Mapa gminy

Sąd Rejonowy w Sosnowcu 1 Maja 19, 41-222 Sosnowiec

Obszar podlegający pod sąd

Wydziały Wieczystoksięgowe Sądu Rejonowego

Wydział Ksiąg Wieczystych w Sosnowcu
1 Maja 19, 41-222 Sosnowiec

Wydziały Wieczystoksięgowe z siedzibą w miejscowości Sosnówiec

Sąd Rejonowy w Sosnowcu - Wydział Ksiąg Wieczystych w Sosnowcu 1 Maja 19, 41-222 Sosnowiec

Sąd Rejonowy w Sosnowcu - Wydział Ksiąg Wieczystych w Sosnowcu otrzymał kod wydziału KA1S. W ten sposób numerowane są wszystkie Księgi Wieczyste obsługiwane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu w Sosnowcu. Księga wieczysta prowadzona przez ten sąd będzie miała postać KA1S/00001025/7

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd można przeglądać osobiście w siedzibie wydziału pod adresem 1 Maja 19, 41-222 Sosnowiec w godzinach poniedziałek: 7.30–18.00, wtorek: 7.30-15.30, Środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.30.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej możesz przeglądać ją online korzystając z bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych na naszej stronie. (wymagane logowanie). Księgi wieczyste dostępne są również w wersji online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl)

Jeśli nie znasz znasz numeru księgi wieczystej możesz go wyszukać według adresu lub według identyfikatora działki Obie wyszukiwarki dostępne są na naszej stronie. (Odkrycie numeru księgi jest usługą płatną)

Wydział Sądu obsługuje Księgi Wieczyste w gminach:

Sosnówiec
gmina miejska